اندازه‌گیری میزان گلوکز مبتلایان به دیابت از طریق حسگر چشمی

👈این دستگاه فنر مانند در سطح داخلی پلک پایینی قرار گرفته و اشک را آزمایش می کند. در بررسی صورت گرفته ۹۵ درصد داده های استخراج شده از گلوکز اشک دقتی برابر با گلوکز خون داشته یا حداقل در محدوده قابل قبول واقع بوده است.

👈این ابزار را می توان برای مدت طولانی در چشم قرار داد بدون اینکه حین پلک زدن یا حتی مالیدن چشم باعث آزار فرد شود.