دستگاههاي حضور و غياب بيولوژيكي

شناسايي بيولوژيكي، فرآيند تشخيص افراد بر اساس مشخصه هاي فيزيولوژيكي يا رفتاري آنها مي باشد. روشهاي شناسايي بيولوژيكي كه در حال حاضر وجود دارند عبارتند از : اثر انگشت، شكل دست، دست خط، چهره، عنبيه، شبكيه و صدا

در گذشته روشهاي شناسايي بيولوژيكي در مكانهايي كه نياز به امنيت بسيار بالا بود مورد استفاده قرار مي گرفت در صورتيكه امروزه اين روشها در سراسر جهان در اكثر كاربردهايي كه نياز به شناسايي وجود دارد، در حال استفاده است.

دستگاههاي حضور و غياب بيولوژيكي

يك سيستم شناسايي كه مبتني بر روشهاي تشخيص بيولوژيكي كار مي كند مي تواند :

از استفاده يا دسترسي غير مجاز جلوگيري مي نمايد
براي فرآيند تشخيص، سطح بالاتري از امنيت را ارائه خواهد كرد
نياز به حمل كارت هاي شناسايي يا به خاطر سپردن كلمات عبور را از بين خواهد برد
اعتماد متقابل در فرآيندهايي كه مبتني بر شناسايي افراد مي باشد را بالا خواهد برد
آيا روشهاي بيولوژيكي مي تواند در جهان واقعي مورد استفاده قرار گيرد ؟

دستگاههاي حضور و غياب بيولوژيكي

روشهاي بيولوژيكي تحت شرايط مختلف در دنياي واقعي و درخواستهاي موجود تست و استفاده شده است. صحت عملكرد فناوري تشخيص بيولوژيكي به اثبات رسيده و در حفظ مواردي كه براي امنيت ملي حياتي هستند كاملا تاثير گذار بوده است. روشهاي بيولوژيكي براي محافظت از شبكه هاي سازمان، حفظ يكپارچگي سيستم هاي داده اي و دسترسي مجاز و كنترل شده به شبكه هاي سازمان و اطلاعات محرمانه مورد استفاده قرار گرفته است.

اين نتايج بدست آمده از دنياي واقعي نشان مي دهد كه محصولات مبتني بر راه حل هاي بيولوژيكي براي استفاده آسان هستند و تاثير به سزايي در هزينه ها خواهند گذاشت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.