فرهنگ_سازی

📌 هشتاد درصد ایرانی ها حتی یکبار هم سینما نرفته اند.
📌 نود درصد ایرانی ها حتی یکبار هم تئاتر نرفته اند.
📌 سی و دو درصد ایرانی ها می گویند در یکسال اخیر به موسیقی گوش نکرده اند.
📌 چهل درصد ایرانی ها می گویند هیچ کتاب غیردرسی نخوانده اند.

👈این آمار و اخبار بدتر از خبر خشک شدن دریاچه ارومیه و زاینده رود و هورالعظیم است، اینها نشانه خشک شدن و مرگ روح و روان یک ملت است!