آرشیو دسته بندی: مطالب آموزشی اپتیک

نمره عینک دکتر حسابی چندبود؟

در قسمتی از موزه دکترحسابی عینک‌های دکتر حسابی نگهداری می‌شود. آنطور که مسئول موزه می‌گفت: “شماره عینک دکتر حسابی ۱۳.۵ نزدیک‌بین بوده وهرچند ماه تغییر می‌کرده است. هنگام مطالعه کتاب را در چهار یا پنج سانتیمتری چشم می‌گرفته اما با این حال تا آخرین روز زندگیشان مطالعه را کنار نگذاشتند. این نشان از پشتکار استاد […]