متخصص فروش باشید…

در کسب و کار و فروشندگی التماس نکنید!!! برای اینکه در کسب و کار و حتی زندگی خود و ارتباطات خود موفق باشید باید بیاموزید که هرگز التماس نکنید. به جای التماس کردن و ترغیب افراد به تغییر رفتار و یا خرید یک محصول یا خدمات، تلاش کنید به وی اطلاعات کامل داده، به سوالاتش مابقی در ادامه مطلب …

14 اختلال چشم که نشانه بیماری خطرناک است

۱. ورم پلک پایین ۲. ریزش ابرو ۳. دید موج‌دار یا سوسو زننده ۴. سرخی چشم ۵. مشکلات بینایی ناگهانی ۶. تاری دید هنگام نگاه کردن به صفحه‌نمایش ۷. خشکی چشم ۸. مردمک بزرگ ۹. ابری شدن چشم ۱۰. برون چشمی ۱۱. زردی چشم ۱۲. تاری دید با دیابت ۱۳. پریدن پلک‌ها ۱۴. تغییر رنگ مابقی در ادامه مطلب …