Tag Archives: ویروس 1400 شمسی

باگ یا ویروس سال 1400 برنامه های رایانه ای

با سلام اگر خاطرتان باشد در سال 2000 نرم افزار های رایانه ای که در برنامه خود سال تاریخ دو رقم آخر استفاده می کردند در سال 2000 با سال 00 مواجحه و محاسباتشان بهم خورد و این خطا به ویروس 2000 مشهور شد و در زبان ها می گفتن در سال 2000 کلیه رایانه مابقی در ادامه مطلب …