لنزهای آرایشی در انواع زیر در دسترس هستند

لنزهای دید رنگی(Visibility Tint): این نوع از لنز دارای رنگ روشن بوده و انتخاب رنگ لنز در این نوع لنزها راحت‌تر می‌باشد. به‌طور کلی این لنزها برای ایجاد تغییر قابل توجه در چشم شما طراحی نشده‌اند. لنزهای بهبود رنگ چشم(ENHANCEMENT): همانگونه از اسم این لنزها پیداست، به چشم‌های روشن عمق بیشتر می‌دهند و رنگهایی همچون مابقی در ادامه مطلب …

اگر مبتلا به فشار خون بالا هستید، درمعرض مشکلات بینایی قرار دارید

اگر مبتلا به فشار خون بالا هستید، درمعرض مشکلات بینایی قرار دارید. فشارخون میتواند با تاثیربررگهای خونی موجود درشبکیه چشم،باعث تخریب این مویرگها و درنتیجه تاثیربربینایی شود

نمره عینک دکتر حسابی چندبود؟

در قسمتی از موزه دکترحسابی عینک‌های دکتر حسابی نگهداری می‌شود. آنطور که مسئول موزه می‌گفت: “شماره عینک دکتر حسابی ۱۳.۵ نزدیک‌بین بوده وهرچند ماه تغییر می‌کرده است. هنگام مطالعه کتاب را در چهار یا پنج سانتیمتری چشم می‌گرفته اما با این حال تا آخرین روز زندگیشان مطالعه را کنار نگذاشتند. این نشان از پشتکار استاد مابقی در ادامه مطلب …

Translate »