Tag Archives: ویروس 1400 شمسی

باگ یا ویروس سال ۱۴۰۰ برنامه های رایانه ای

با سلام اگر خاطرتان باشد در سال ۲۰۰۰ نرم افزار های رایانه ای که در برنامه خود سال تاریخ دو رقم آخر استفاده می کردند در سال ۲۰۰۰ با سال ۰۰ مواجحه و محاسباتشان بهم خورد و این خطا به ویروس ۲۰۰۰ مشهور شد و در زبان ها می گفتن در سال ۲۰۰۰ کلیه رایانه مابقی در ادامه مطلب …

Translate »