تجویز عینک برای قوز قرنیه

🤓تجویز عینک برای قوز قرنیه 🌈🤓در مراحل اولیه وخفیف برای درمان بیماری قوزقرنیه از روشهای غیرجراحی استفاده می شود. درمان در هر شخص براساس سن بیمار و شدت قوزقرنیه و مرحله به مرحله صورت می گیرد. در مراحل اوليه بيماري، تجويز عدسی عینک توسط متخصص تا حد زيادي باعث اصلاح ديد مي شود البته بايد توجه داشت بيماري ماهيت پيشرونده دارد در نتيجه نمره عينك تجويز شده تغيير خواهد كرد