تغییر در قالب سایت _Layout.cshtm در زمان اجرا در vs 2019

با سلام جهت تغییر در قالب سایت در زمان اجرا در برنامه viual studio 2019 تغییر با رفرش کردن صفحه بدون نیاز به اجرای دوباره پروژه

برای اینکار ابتدا Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.RuntimeCompilation در nuget نصب کنید

لینک نصب(سیستم رو به اینترنت وصل کنید و وارد منو tools-naget package manager -naget consol) بعد در خط فرمان دستور زیر را اجرا کنید

Install-Package Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.RuntimeCompilation -Version 5.0.5

مرحله بعد تنظیم متد

ConfigureServices در کلاس Startup می باشد و اضافه کردن کد زیر

services.AddControllersWithViews().AddRazorRuntimeCompilation();

در آخر برنامه رو اجرا کنید و در حال اجرا با تغییر هر یک از کد های html و refresh مرورگر در خال اجرا تغییرات رو ببینید.