خذف مشکل فقط خواندنی فایل های فلش readonly flash

سلام این فایل برای حذف فایل های فقط خواندنی فلش میباشد (فایلهای که اجازه کپی ندارند)

فایل zip را خارج کنید a را اجرا کنید d را تایپ کنید

دانلود