چه چیزی باعث تاری دید می‌شود؟

تاری دید علاوه بر کم خونی ممکن است ناشی از بیماری‌های چشمی باشد، از جمله:
• مشکل در تمرکز بینایی، مانند نزدیک‌بینی یا دور بین
• آستیگماتیسم (زمانی که سطح چشم به درستی انحنا نداشته باشد)
• پیرچشمی (زمانی که تمرکز چشمان شما با افزایش سن دشوارتر می‌شود)
• سندرم خشکی چشم
• آب مروارید
•و…..